Thay thế lõi lọc Haohsing 10 lít RO Skip to main content

Thay thế lõi lọc Haohsing 10 lít RO

95.000 VNĐ

95.000 VNĐ

Add to cart
Hotline: 0901796388
Nhà sản xuất Haohsing

Bất kỳ máy lọc nước nào kể cả máy lọc nước Haohsing hay các dòng máy lọc nước khác đều cần phải được thay thế đúng kỳ hạn nhằm đem lại nguồn nước đầu ra đảm bảo nhất. 

Tuy nhiên, số lượng 05 lõi được sử dụng trong máy lọc nước nguyên khoáng Haohsing mà ta phải thay thế theo định kỳ. Thời gian thay thế là tùy theo khuyến cáo thời gian thay thế của từng lõi cụ thể:

Tên lõi lọc

 Thời gian thay thế

 Giá thay thế (VNĐ)

Lõi lọc số 1

 6 - 9 tháng.

90.000

Lõi lọc số 2

9 - 12 tháng.

120.000

Lõi lọc số 3

12 - 15 tháng.

90.000

Lõi lọc số 4

3 - 5 năm

600.000

Lõi lọc số 5

> 3 năm

250.000

Lõi lọc số 6

> 3 năm

250.000

Lõi lọc số 7

> 3 năm

250.000
Lõi lọc số 8 >3 năm 250.000

Máy lọc nước khi đến kỳ hạn thay thế lõi lọc mà không được tiến hành thay thế sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sử dụng và ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi thành viên trong gia đình.